Thursday, October 28, 2010

Majlis Anugerah Cemerlang 2010

Antara buku program yang saya hasilkan sepanjang bertugas di sekolah ini. Tahun ini mungkin tahun terakhir. Sejak bertugas di sekolah, inilah tugas saya setiap kali tibanya Majlis Anugerah Cemerlang dan Majlis Tamat Pengajian Tingkatan 5.

Saturday, October 23, 2010

Tuesday, October 19, 2010

Eraser and Pencil, Parents and Children, Teachers and Students


Pencil: I'm sorry
Eraser: For what? You didn't do anything wrong.
Pencil: I'm sorr...y cos you get hurt bcos of me. Whenever I made a mistake, you're always there to erase it. But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself. You get smaller and smaller each time.
Eraser: That's true. But I don't really mind. You see, I was made to do this. I was made to help you whenever you do something wrong. Even though one day, I know I'll be gone and you'll replace me with a new one, I'm actually happy with my job. So please, stop worrying. I hate seeing you sad. :)


I found this conversation between the pencil and the eraser very inspirational. Parents are like the eraser whereas their children are the pencil. They're always there for their children, cleaning up their mistakes. Sometimes along the way... they get hurt, and become smaller (older, and eventually pass on). Though their children will eventually find someone new (spouse), but parents are still happy with what they do for their children, and will always hate seeing their precious ones worrying, or sad.

I think teachers too are like the eraser

Monday, October 11, 2010

Tajuk Karangan Pilihan SPM Bahasa Melayu 2010

1. Kesedaran mencintai alam sekitar seharusnya wujud dalam diri setiap ahli keluarga. Jelaskan peranan setiap ahli keluarga untuk merealisasikan hasrat tersebut.

2. Budaya membaca dalam kalangan pelajar sekolah anda belum mencapai tahap yang memuaskan. Anda ingin mengemukakan cadangan kepada Guru Pusat Sumber Sekolah (PSS) anda agar amalan membaca dalam kalangan pelajar di sekolah anda dapat ditingkatkan.

3. Perpaduan kaum perlu diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan hidup rakyat dan kemakmuran Negara. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini.

4. Usaha untuk merealisasikan budaya disiplin unggul di sekolah amat penting. Jelaskan peranan anda dalam membantu pihak sekolah untuk mencapai hasrat tersebut.

5. Pada masa ini, masyarakat Malaysia kurang menitikberatkan amalam membaca sedangkan membaca memberikan pelbagai faedah. Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memupuk minat suka membaca dalam kalanagan masyarakat Malaysia

6. Kegiatan lumba haram dalam kalangan remaja telah menjadi tanjuk utama akhbar-akhbar tempatan negara ini. Masalah semakin berleluasa dan membimbangkan pelbagai pihak. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk mengelakkan remaja daripada terlibat dalam kegiatan perlumbaan haram

7. Remaja hari ini gemar memakan makanan ringan. Bincangkan punca-punca dan kesan-kesan pengambilan makanan ringan kepada remaja

8. Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah yang dianjurkan olehKelab Komputer. Tajuk syarahan anda ialah “Usaha-usaha Meningkatkan Pengetahuan Teknologi Maklumat dan Kommunikasi dalam Kalangan Rakyat”. Sediakan teks syarahan itu sekelengkapnya.

9. Sejak akhir-akhir ini, pelbagai pihak terutama masyarakat mula memberikan perhatian serius terhadap gejala penderaan kanak-kanak yang semakin menjadi-jadi. Tulis rencana tentang usaha-suaha menangani masalah tersebut.

10. Kemelesetan ekonomi dunia menjejaskan pembangunan di kebanyakan negara dalam pelbagai aspek. Ulaskan pernyataan di atas.

11. Semangat patriotisme perIu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh remaja untuk memupuk semangat patriotisme dalam diri rnereka.

12. Keprihatinan dan kasih sayang ibu adalah penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak. Anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam majalah tempatan Berdasarkan pernyataan tersebut. Tulis rencana itu selengkapnya.

13. Perpaduan dalam kalangan rakyat penting daIam usaha menjanakan ekonomi sesebuah negara. Huraikan kepentingan perpaduan rakyat terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut.

14. Konsep Satu Malaysia yang diwara-warakan oleh Pendana Menteri kita mampu menjadi teras keharmonian hubungan masyarakat pelbagai bangsa di negara ini. Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, bincangkan peranan anda untuk merealisasikan hasrat tersebut.

15. Sebagai pegawai kesihatan, anda telah dijemput oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) di tempat anda untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk “Keluarga Memainkan Peranan Penting Melahirkan Anak-anak yang Cemerlang” . Tulis ceramah itu selengkapnya.

16. Disiplin diri merupakan faktor penting untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, jelaskan kepentingan mengamalkan disiplin diri kepada pelajar

17. Selaku pegawai kesihatan daerah, anda telah dijemput untuk menyampaikan satu ceramah tentang peranan ibu bapa untuk melahirkan keluarga yang sihat. Tuliskan ceramah itu selengkapnya.

18. Gejala ponteng sekolah merupakan antara kes disiplin yang paling banyak berlaku di sekolah-sekolah. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

19. Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi.
Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan.

20. Peranan jiran sangat penting dalam kehidupan berkomuniti. Jiran bukan sahaja berperanan sebagai ahli masyarakat setempat, malah menjadi orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Hal ini sesuai dengan cogan kata “Jiran Sepakat Membawa Berkat”. Tuliskan suatu karangan berdasarkan cogan kata tersebut menurut konteks masyarakat masa kini.

21. Warga emas sering diabaikan oleh anak-anak dan keluarga mereka sehingga terpaksa menumpang di rumah-rumah orang tua. Isu ini semakin hangat diperkatakan oleh pelbagai pihak termasuklah media massa. Anda ingin mengemukakan pendapat tentang faktor-faktor pengabaian warga emas dan cara menanganinya. Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

22. Penggunaan telefon bimbit amat berleluasa di negara kita pada masa ini. Boleh dikatakan hamper segenap lapisan masyarakat termasuk pelajar sekolah menggunakan alat ini. Tulis rencana tentang kesan penggunaan alat ini kepada masyarakat.

23. Masalah kegemukan atau obesiti dalam kalangan rakyat negara ini semakin serius. Menurut kajian yang telah dilakukan, sebanyak 20% daripada 26 juta rakyat negara ini menghadapi masalah kegemukan. Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadi remaja yang sihat dan cergas.

24. Masyarakat kini lebih suka mempunyai bilangan ahli keluarga yang sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat dahulu yang lebih suka mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. Berikan pandangan anda sebab-sebab hal ini berlaku dan kesan-kesannya.

25. Semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat semakin luntur kerana banyak pihak kurang melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan. Jelaskan langkah-langkah yang wajar dilaksanakan untuk menyuburkan semangat patriotisme.

26. Anda telah menerima sepucuk surat daripada rakan anda yang berada di luar negara. Rakan anda itu bertanyakan penglibatan negara anda dalam membantu mangsa bencana alam pada peringkat antarabangsa. Balas surat rakan anda itu selengkapnya.

27。 Pencapaian beberapa jenis sukan di negara kita perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Belia dan Sukan juga persatuan sukan perlu mengatur strategi bagi mengembalikan kegemilangan mutu sukan negara. Tulis rencana tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkenaan bagi meningkatkan mutu sukan negara.

28. Negara kita turut menerima tempias akibat wabak selesema burung dan penyakit Sindrom Pernafasan Akut yang Teruk (SARS) yang berlaku di kebanyakan negara di dunia baru-baru ini.

Sarankan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara kita dan negara-negara yang terlibat.

29. Sesetengah bencana alam yang berlaku adalah disebabkan perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Jelaskan sebab-sebab bencana alam yang berlaku akibat perbuatan manusia sendiri.

30. Penghayatan nilai-nilai murni dapat membentuk pelajar yang berketerampilan. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar.

31. Kerajaan telah berusaha untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan di negara ini ekoran peningkatan kes sosial pula. Nyatakan langkah-langkah yang mampu diambil oleh kerajaan untuk mengekalkan institusi keluarga ini.Sunday, October 10, 2010

Ringkasan Program Pecutan Bahasa Melayu SPM 2010Program Pecutan Kecemerlangan SPM Bahasa Melayu 2010


Kertas 1: Karangan Berpandu dan Karangan Umum

Karangan Berpandu (30m) Masa : 45 minit

-wajib ulas 3 isi ( panjang karangan 1¾ muka surat atau 2 muka surat)

-Pendahuluan

-Isi

-Huraian /Contoh

-Penutup

Kelemahan:

Perenggan isi tidak seimbang, ada perenggan 8 baris, 3 baris, 5 baris, 2 baris.=markah kurang

(Perenggan isi mesti seimbang, kalau P2-10baris, P3=11baris, P4=9baris, =markah baik)

Kalau tidak seimbang, pemeriksa akan tahu bahawa tahap pemikiran pelajar tidak matang

Karangan Umum (100m) Masa 90 minit)

Dimensi Diri---------------------------------guna “saya”, kalau tidak markah kurang

Dimensi Keluarga---------------------------guna “ibu bapa” atau “keluarga”

Dimensi Masyarakat

Dimensi Negara atau Antarabangsa : tidak digalakkan tulis Dimensi Antarabangsa

Komponen Sastera

Mesti ada 5 isi, (kalau 4 isi dan kurang daripada 350 patah perkataan, markah turun dengan banyak), tidak perlu kira dan tulis jumlah perkataan, pemeriksa akan kira sendiri.

Panjang karangan 3½ muka surat ke 5 muka surat (kalau hendak mendapatkan gred A+)

Isi –isi perlu disusun mengikut keutamaan

Tips: buat peta minda, atau catat secara ringkas 5 isi yang akan ditulis, kemudian, sedikit huraian atau contoh yang akan ditulis supaya tidak lupa isi-isi yang ingin ditulis

-Kalau tajuk yang diberi mempunyai dua bahagian contohnya, apakah faktor dan langkah untuk menangani masalah ponteng

-Isi untuk faktor 3 dan Isi untuk langkah juga perlu ada 3 (tidak boleh isi faktor 4, isi untuk langkah 1 sahaja =markah kurang)

Contoh Warga emas diabaikan, faktor pengabaian dan cara menangani

Tulis 3 faktor dulu, kemudian baru tulis 3 langkah. JANGAN tulis faktor diikuti oleh langkah.

-Setiap perenggan perlu ada variasi bahasa seperti kaitkan dengan peribahasa, cogan kata, kata-kata hikmat dan lain-lain

Jangan gunakan kaedah Tanya Soalan, kemudian Jawab Sendiri ( tidak digalakkan)

Contoh tajuk Dimensi Diri:

Remaja lebih suka baca bahan picisan daripada bahan ilmiah. Apakah pandangan anda?

Anda boleh tulis : Mengikut kajian sekolah saya, 90% pelajar suka membaca bahan picisan daripada bahan ilmiah

JANGAN berikan kajian yang direka sendiri.

Format Karangan

Kalau salah format karangan, markah akan turun dengan banyak

Format Rencana, tajuk rencana sama ada setiap awal kata huruf besar atau semuanya huruf besar.

Karangan mesti lengkap, format betul, pemerengganan betul, kalau tidak markah akan turun

Kertas 2 : Rumusan, Pemahaman, Tatabahasa dan Novel

RUMUSAN

Tugasan popular:

Punca : faktor-faktor/ sebab

Masalah : kekangan / halangan / kesulitan / kerumitan

Kepentingan : faedah / manfaat / kebaikan / keistimewaan

Peranan : tugas / tanggungjawab / fungsi

Kesan : akibat / implikasi

Langkah : pendekatan/ usaha/ tindakan / cara-cara

Baca petikan dengan teliti, ….tentang tanggungjawab masyarakat…..dan langkah ……..
Laporan Rencana (tahun ini mungkin ditukar ke laporan atau rencana)

Petikan membincangkan peranan…. / Laporan membincangkan peranan…. / Rencana membincangkan peranan…

Selain tukar kata kunci tanggungjawab ke peranan, perkataan masyarakat juga perlu ditukarkan (kalau Lembaga Peperiksaan menggunakan skema permarkahan baharu)

Contoh: Langkah-langkah ibu bapa mendidik anak-anak mengurus wang dan faedah pada masa depan

Jawab: Petikan membincangkan usaha / cara ibu bapa mendidik anak-anak menguruskan wang (2m)

Isi tersurat

-jangan baca ayat pertama perenggan pertama (BUKAN ISI )

- perhatikan perkataan, “selain”, “ di samping “, “sehubungan”, “begitu juga” – tandakan (ISI)

1. Jika soalan tentang “faedah”, cuba cari perkataan “boleh”. “dapat”, “mampu” dan “upaya”- tandakan ISI

2. Jika soalan tentang “langkah”, cuba cari perkataan “seharusnya”, “sewajarnya”, “perlu”, “hendak”, tandakan ISI

Kesimpulan

Kesimpulannya, + salin sedikit tajuk + ( ) + supaya/ agar + siapa dalam petikan (contoh: remaja, ibu bapa, masyarakat, pelajar dll) + aman dan damai/ ekonomi meningkat/ kehidupan tidak terjejas / harmoni

( diberi kerjasama / diambil perhatian / diberi sokongan/ diberi galakan)

PEMAHAMAN

Jawab soalan pemahaman, contoh maksud rangkai kata

Cara jawab: maksudnya …….

Apakah cara mengatasi masalah….

Cara jawab: caranya ialah……..

4 konsep : gigih

NILAI / tanggungjawab

PERWATAKAN/ 5 unsur berani

PERSOALAN/ tabah

PENGAJARAN kasih sayang

Jika soalan Nilai

-tambah imbuhan “ ke…an” / “ ber” kecuali kasih saying

Contoh : gigih – kegigihan, tanggungjawab---bertanggungjawab

Jika soalan Perwatakan

-gugurkan semua imbuhan

Jika soalan Persoalan

-Nilai +Watak yang dinyatakan

Contoh: keberanian Sabor (nyatakan watak dalam petikan)

Jika soalan Pengajaran

-kita + perlu / hendaklah / mesti / + tabah

Baca perkataan pertama soalan, kalau : berikan/nyatakan/kemukakan (jawapan tidak perlu huraian atau conoth). kalau: terangkan/jelaskan/huraikan (jawapan mesti ada huraian ataupun contoh, contoh ambil daripada petikan)

Bentuk Soalan seperti : Pada pendapat anda, jika pelajar jawab seperti berikut akan dapat markah 0

Pada pendapat saya, kita boleh membina asrama untuk anak-anak miskin (sebab anda tidak mampu untuk membina asrama)

Oleh itu, jawapan mesti : logik/ikut kemampuan, siapa yang diarahkan (cth: kerajaan, masyarakat, pihak tertentu)

TATABAHASA

a. BINA AYAT :Imbuhan sisipan

Serabut

Selerak

Geguli

Dedawai

Gegendang

Telunjuk

rerambut

Jejentik

Kekisi

Jejarum

Jejari

Seruling

Gemuruh

Kemuning

Tetangga

Pepejal

Lelayang


Kemuncup

Keruping

Tetamu

Lelangit

Lelaki


Sesiku

Gemilang

Sesungut

Pepijat

Kekabu


Pepenjuru

Kekunci

Gerodak

Kekuda

Dedaun


Geletar

Gerigi

Gemercing

Bebenang

Bebudak


Gericau

Telapak

Kelupas

Bebawang

Cecair


b. Kata ganda menyalin

tahu-menahu

tolong-menolong

jahit-menjahit

tarik-menarik

sulam-menyulam

tawar-menawar

kata-mengata

sepak-menyepak

tari-menari

tangis-menangis

rampas-merampas

tumbuk-menumbuk

kejar-mengejar

karang-mengarang

simpan-menyimpan

sayang-menyayangi

c. Akronim ( jangan letakkan di awal ayat, jangan jadikan kata nama khas)

Berdikari

Pawagam

Kugiran


Jaluran

CerpenAsbut

GinramaHakis

TabikaKemas kini

TadikaSoalan 3 B) Pengetahuan Bahasa

*AYAT PERINTAH

i) Ayat Suruhan
ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan.

Cth: Hantarlah buku itu sebelum pulang. / Turunlah dari sini sekarang juga. /Cuci kasut kamu. (suruhan)

ii) Ayat Larangan
ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah sebelum kata kerja
dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu.

Contoh: jangan minum air itu. / Usahlah menangis lagi. /Jangan petik bungs itu.(Iarangan)

iii) Ayat Silaan
ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan

menjemput atau mempersilakan seseorang.

Contoh : Sila bawa sejadah bila ke surau. / Jemputlah menikmati /Datanglah ke rumah saya. (silaan)


iv) Ayat Permintaan
ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon
permintaan atau pertolongan.
Contoh : Tolong bawakan minuman ini ke dapur. / Minta hadirin semua bergerak ke ilik jamuan. /Tolong jemurkan pakaian itu. (permintaan)

*cakap ajuk & cakap pindah

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya.

2. Dalam penulisan, tanda petik

("...") digunakan untuk cakap ajuk.

3. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya.

4. Tanda petik ("...") tidak digunakan dalam cakap pindah.

5. Perhatikan perbezaan antara cakap ajuk dengan cakap pindah di bawah ini.

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

1. Cakap Ajuk ialah percakapan yang dilaporkan semula sebagaimana asalnya dituturkan.

2. Tidak ada sebarang pindaan yang dilakukan.

3. Cakap ajuk dimulai dengan tanda pembuka kata dan diakhiri dengan tanda penutup kata ( “ …….. “ )

1. Cakap Pindah ialah perkataan atau percakapan yang dilaporkan semula tetapi tidak sebagaimana yang dituturkan.

2. Terdapat perbezaan stuktur atau susunan perkataan-perkataan dalam ayat.

3. Walaubagaimanapun , maksud atau susunan perkataan sama.

 1. "Cuci baju kamu," kata ibu kepada Ani.
 2. Cikgu berkata, "Mengapa tidak hadir semalam, Hafizi?"
 3. "Datanglah ke rumah saya malam ini, Encik Azman," kata Encik Lim.
 4. “ Di manakah awak letakkan beg itu ? ” tanya Cikgu Azmi kepada Sunita.
 5. Kata nenek kepada Siti, “ Begini cara membuat kuih Bahulu.”
 6. Kata Hassan kepada Faizal , “ Ini buku awak. ”
 7. “ Ayam itu lapar,” kata Asmah.
 8. “ Berikan bola ini kepada Zainal Abidin,” kata Dollah Salleh.
 1. Ibu menyuruh Ani mencuci bajunya.
 2. Cikgu bertanya kepada Hafizi sebab dia tidak hadir semalam.
 3. Encik Lim mempersilakan Encik Azman ke rumahnya pada malam nanti.
 4. Cikgu Azmi bertanya kepada Sunita di mana dia meletakkan beg itu.
 5. Nenek berkata kepada Siti bahawa begitu cara membuat Kuih Bahulu.
 6. Hassan menyatakan kepada Faizal bahawa itu buku dia.
 7. Asmah menyatakan bahawa ayam itu lapar.
 8. Dollah Salleh menyuruh agar bola itu diberikan kepada Zainal Abidin.

*ayat aktif ke ayat pasif

Contohnya:

Ayat Aktif

Apt Pasif Diri Pertama

(a) Saya mencuci kasut sekolah.

(b) Kita menerima keputusan itu.

(c) Aku akan memetik bunga itu.

(d) Kami sudah menyusun jadual itu.

(a) Kasut sekolah saya cuci.

(b) Keputusan itu kita terima.

(c) Bunga itu akan aku petik.

(d) Jadual itu sudah kami susun.

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Kedua

(a) Anda harus menyiapkan kerja itu.

(b) Awak mesti menyerahkan surat itu.

(c) Engkau patut memulangkan duitnya.

(d) Kamu perlu membaiki kereta itu.

(a) Kerja itu harus anda siapkan.

(b) Surat itu mesti awak serahkan.

(c) Duitnya patut engkau pulangkan.

(d) Kereta itu perlu kamu baiki.

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Ketiga

(a) Mereka mengecat bangunan.

(b) Baginda meminta rakyat supaya

bersabar.

(c) Beliau mengarahkan orang ramai

supaya beratur.

(d) Dia sedang menjahit baju.

(a) Bangunan dicat oleh mereka.

(b) Rakyat diminta oleh baginda supaya

bersabar.

(c) Orang ramai diarahkan oleh beliau

supaya beratur.

(d) Baju sedang dijahit olehnya.

Ayat Aktif

Ayat Pasif

1. Ali membaca buku itu.

2. Ibu memasak nasi lemak.

3. Kita mesti mendengar nasihat guru kita.

4. Salmah memukul adiknya dengan kuat.

5. Yusof membawa kerusi patah.

Buku itu dibaca oleh Ali.

Nasi lemak dimasak oleh ibu.

Nasihat guru kita, mesti kita dengar.

Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah.

Kerusi patah dibawa oleh Yusof

*ayat penyata ke ayat tanya.

Buku saya ada di atas meja – Buku siapakah yang ada di atas meja?

Cikgu Ali yang menyemak karangan saya – Siapakah yang semak karangan saya?

PERIBAHASA

Tinggal 6 peribahasa yang belum keluar

Novel

4 a)

Ayat 1- nama novel

Ayat 2- pernyataan -1m

Ayat 3- huraian/contoh -1m

Ayat 4- pernyataan -1m

Ayat 5- contoh -1m

____

4m + 3 m bahasa

4b)

Ayat 1- nama novel

Ayat 2- pernyataan -1m

Ayat 3- huraian/contoh -1m

Ayat 4- pernyataan -1m

Ayat 5- contoh -1m

Ayat 6- pernyataan -1m

Ayat 7- huraian/contoh -1m

____

6m + 2m bahasa

Jika soalan perbandingan:

Masukkan perkataan manakala dan jawapan boleh 2 persamaan dan 1 perbezaan

Contoh bandingkan nilai kejujuran atau tanggungjawab