Thursday, February 6, 2014

Pendahuluan Karangan Kemalangan Jalan Raya

Pendahuluan Karangan : tajuk Kemalangan Jalan Raya.
                    Kadar kemalangan jalan raya di Malaysia meningkat setiap hari. Kemalangan jalan raya kerap dipapar di surat khabar. Kes-kes kemalangan rayajuga menjadi topik yang hangat untuk dibincangkan. Kemalangan berlaku setiap hari , di mana-mana dan pada bila-bila sahaja, bak kata malang tidak berbau. Berlaku kemalangan jalan mendatangkan pelbagai kesan yang serius seperti kecederaan, kematian, kehilangan harta benda dan sebagainya. Pelbagai langkah telah diperkenalkan untuk mengurangkan bilangan kemalangan jalan raya.

setelah dibaiki
                    Kadar kemalangan jalan raya di Malaysia meningkat setiap hari. Peningkatan ini dapat kita ketahui melalui laporan yang dipaparkan dalam surat khabar (Kemalangan jalan raya kerap dipapar di surat khabar.) Malahan, isu ini juga menjadi topik hangat yang dibincangkan dalam kalangan masyarakat (Kes-kes kemalangan rayajuga menjadi topik yang hangat untuk dibincangkan.) Kita sedia maklum bahawa kemalangan berlaku setiap hari di mana-mana dan pada bila-bila sahaja kerana malang tidak berbau ( Kemalangan berlaku setiap hari , di mana-mana dan pada bila-bila sahaja, bak kata malang tidak berbau.) Kita juga mengetahui bahawa kemalangan mendatangkan kesan yang serius seperti kecederaan, kematian dan kehilangan harta benda. ( Berlaku kemalangan jalan mendatangkan pelbagai kesan yang serius seperti kecederaan, kematian, kehilangan harta benda dan sebagainya.) Memandangkan masalah kemalangan jalan raya kian meruncing di negara kita, Pelbagai langkah telah diperkenalkan untuk mengurangkan bilangan kemalangan jalan raya.

No comments:

Post a Comment