Thursday, September 18, 2014

Markah BM 5S2

Kepada pelajar 5Sc2,

Cikgu minta maaf kerana masih tidak dapat mengepos markah anda kerana masih ada 10 buah karangan rakan anda yang masih dalam semakan. Cikgu akan poskan markah pada malam ini.

67 47 48 D
83 60 60 C+
101 68 70 B+
77 60 57 C
98 65 68 B
95 64 66 B
72 58 54 C
81 65 61 C+
78 65 60 C+
61 46 45 D
57 64 50 C
79 64 60 C+
79 65 60 C+
74 55 54 C
88 55 60 C+
87 61 62 C+
86 59 60 C+
84 62 61 C+
90 57 61 C+
81 55 57 C
87 57 60 C+
80 56 57 C
69 58 53 C
82 66 62 C+
85 62 61 C+
58 46 43 E
74 65 58 C
66 48 48 D
73 56 54 C
65 65 54 C
71 57 53 C
77 57 56 C
62 51 47 D
69 53 51 C
64 61 52 C
63 64 53 C
70 49 50 C
78 55 55 C
55 47 43 E
62 61 51 C
81 58 58 C
83 60 60 C+

No comments:

Post a Comment