Tuesday, April 3, 2012

Kelas 3Y


Kelas 3Y,  latihan anda berupa karangan, anda hanya perlu menulis pendahuluan dan satu perenggan isi sahaja bagi setiap tajuk yang diberikan.

1.       Ibu bapa merupkan model yang terbaik untuk dijadikan ikutan anak-anak. Bincangkan
2.       Ibu bapa perlu merancang aktiviti yang berfaedah sepanjang cuti persekolahan anak-anak. Huraikan pernyataan di atas
3.       Ibu bapa mempunyai peranan yang penting untuk mengelakkan anak-anak mereka daripada terjebak dalam pelbagai masalah sosial

No comments:

Post a Comment