Friday, March 29, 2013

Jawapan Beberapa Kesalahan Frasa


1. Ada berbagai-bagai barang di kedai itu.   (  / )
    Ada berbagai barang di kedai itu.  (   )
2. Adalah dimaklumkan bahawa     (   )
    Dengan ini dimaklumkan bahawa     (  / )
3. Ali dihadiahkan sebuah buku harian.   (   )
    Ali dihadiahi sebuah buku harian   ( /  )
4. Di antara mereka yang hadir     (   )
    Antara mereka yang hadir     (  / )
5. Bangunan itu ialah Daya Bumi   (  / )
    Bangunan itu adalah Daya Bumi   (   )
6. Banyak orang datang   (   )
    Banyak orang yang datang   ( /  )
7. Berbeza dari     (   )
    Berbeza daripada / dengan …   ( /  )
8. Berbincang masalah itu …   (   )
    Berbincang tentang masalah itu …   (  / )
9. Berdasarkan kepada perkara itu …   (   )
    Berdasarkan perkara itu …   (  / )
10. Bergantung pada …   ( /  )
      Bergantung kepada …   (   )
11. Berhubung itu …   (   )
      Berhubung dengan itu …   ( /  )
12. Berkaitan itu …   (   )
      Berkaitan dengan itu …   ( /  )
13. Berkunjung Eropah …   (   )
      Berkunjung ke Eropah … ( /  )
14. Berbagai perkara …   (   )
      Berbagai-bagai perkara …   ( /  )
15. Bola itu Ali tendang.   (   )
      Bola itu ditendang oleh Ali.   ( /  )
16. Bola itu saya tendang.   ( /  )
      Bola itu ditendang oleh saya.   (   )
17. Buku itu dihadiahi kepada Ali.   (   )
      Buku itu dihadiahkan kepada Ali.   ( /  )
18. Buku itu dia hantar ke perpustakaan.   (   )
      Buku itu dihantar ke perpustakaan.   ( /  )
19. Buku itu dimasukkan ke dalam laci.   ( /  )
      Buku itu dimasukkan dalam laci.   (   )
20. Dalam hal itu …   ( /  )
      Di dalam hal itu …   (   )
21. Dari Kedah hingga ke Sabah …   (   )
      Dari Kedah hingga Sabah …   ( /  )
22. Deretan rumah-ruimah kedai …   (   )
      Deretan rumah kedai …    ( /  )
23. Dari semasa ke semasa …   ( /  )
      Dari masa ke semasa …    (   )
24. Daun-daun berguguran …   (   )
      Daun berguguran …    ( /  )
25. Dalam lain perkataan …   (   )
      Dengan perkataan lain …   ( /  )

26. Di dalam bilik itu …   ( /  )
      Dalam bilik itu …   (   )
27. Dia belajar dari pengalaman.   (   )
   Dia belajar daripada pengalaman.   ( /  )
28. Dia datang apabila dipanggil.   ( /  )
      Dia datang bila dipanggil.     (   )
29. Dia memandang pada saya.     (    )
      Dia memandang saya.    ( /  )
30. Dia mempunyai banyak pengalaman.  ( /  )
   Dia banyak mempunyai pengalaman.  ( /  )
31. Dia memberikan buku kepada saya.   ( /  )
  Dia memberi buku kepada saya.   (   )
32. Dia memberikan saya sebuah buku.   ( /  )   
 Dia memberi saya sebuah buku.   (   )
33. Dia memperkecil usaha saya.   (   )
      Dia memperkecilkan usaha saya.   ( /  ) 
34. Dia memperisteri Aminah.   ( /  )
      Dia memperisterikan Aminah.   (   )
35. Dia memperisteri anaknya dengan anak guru besar.   (   )
Dia memperisterikan anaknya dengan anak guru besar.   ( /  )
     36. Dia menaikkan bendera.   ( /  )
           Dia menaiki bendera.   (   )
37. Dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan.( /  )
 Dia menceburkan diri di bidang perniagaan.   (   )
     38. Dia mengambil apa sahaja.   (   )
          Dia mengambil apa-apa sahaja.   ( /  )
39. Dia menolehkan pandangannya pada saya.   ( /  )
    Dia menolehkan pandangannya kepada saya.   (   )
     40. Dia merindui anaknya.   ( /  )
                                                   Dia merindukan anaknya.   (   )
     41. Dibincangkan dalam mesyuarat …   ( /  )
            Dibincangkan di mesyuarat …   (   )
     42. Dihadiahkan kepada sekolah itu …   ( /  )
                                                   Dihadiahkan ke sekolah itu …   (   )
     43. Hakim menjatuhkan hukuman     ( /  )
                                                   Hakim menjatuhi hukuman …   (   )
     44. Jangan pijak rumput.   ( /  )
                                                   Jangan memijak rumput.   (   )
     45. Jatuh ke dalam sungai …   ( /  )
                                                   Jatuh di dalam sungai …   (   )
     46. Jauhilah dadah.   ( /  )
                                                   Jauhilah daripada dadah.   (   )
     47. Justeru, dia pun …   ( /  )
                                                   Justeru itu, dia pun …   (   )
     48. Kebanyakan pengguna jalan raya …   ( /  )
                                                 Kebanyakan pengguna-pengguna jalan raya(   )
     49. Keberkesanan.   ( /  )
            Kekesanan.   (   )
     50. Kedua-dua belah pihak.   ( /  )
                                                   Kedua belah pihak.   (   )

No comments:

Post a Comment