Friday, March 29, 2013

JAWAPAN EJAAN
1.
kerapkali


26.
majalah
/
kerap kali
/
majallah

2.
rehat
/
27.
masaalah

rihat

masalah
/
3.
tanahair

28.
sama ada
/
tanah air
/
samada

4.
kaki tangan

29.
walaubagaimna pun

kakitangan
/
walau bagaimanapun
/
5.
kadangkala
/
30.
sessi

kadang kala

sesi
/
6.
ko-kurikulum

31.
dekad 80-an
/
kokurikulum
/
dekad 80an

7.
aneka
/
32.
bab ke-2
/
anika

bab kedua
/
8.
ilustrasi
/
33.
pihak
/
ilastrasi

pehak

9.
siksa

34.
matapelajaran

seksa
/
mata pelajaran
/
10.
ingkar
/
35.
kebaikan
/
engkar

kebaikkan

11.
keciwa

36.
tulin

kecewa
/
tulen
/
12.
media masa

37.
Konduktor
/
media massa
/
Kondakter

13.
dikenal pasti
/
38.
Setem
/
dikenalpasti

stem

14.
suis
/
39.
stesen
/
suiz

stesyen

15.
tanda tangan

40.
agenda
/
tandatangan
/
ajenda

16.
ujud

41.
di atas
/
wujud
/
diatas

17.
agung
/
42.
di ambil

agong

diambil
/
18.
se-Malaysia
/
43.
ke pejabat
/
se Malaysia

kepejabat

19.
catit

44.
sediakala
/
catat
/
sedia kala

20.
hafal
/
45.
ke muka
/
hafaz

kemuka

21.
jalanraya

46.
ku ambil

jalan raya
/
kuambil
/
22.
gotong-royong
/
47.
kepadamu
/
gotong royong

kepada mu

23.
sopan-santun

48.
antikemajuan
/
sopan  santun
/
anti-kemajuan

24.
surat khabar
/
49.
biarpun
/
suratkhabar

biar pun

25.
juruaudit
/

50.
apa pun

juruodit

apapun
/

No comments:

Post a Comment