Friday, June 14, 2013

latihan 15/6/13

Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat kata-kata yang tertinggal. Kenal pasti tempat-tempat yang kata-katanya digugurkan dan lengkapkannya dengan menambahkan kata yang sesuai. Tulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (setiap ayat ada 2 kata yang tertinggal)

1. Kita sering membincangkan permasalahan dalam kalangan anak muda tanpa memfokuskan masalah itu kepada golongan dewasa patut menjadi ikutan mereka.
2. Pembandaran yang tidak teratur dan pembangunan yang menafikan ruang untuk golongan berpendapatan rendah telah menyebabkan munculnya setinggan.
3. Para pelajar masih belum mampu menilai guru yang membimbing dan mendidik mendepani cabaran kehidupan
4. Kenaikan elektrik baru-baru ini terpaksa dilakukan oleh Tenaga Nasional Berhad ekoran kenaikan bahan bakar yang berkaitan dengan tenaga.
5. Penubuhan industri dapat membantu penduduk luar bandar hidup lebih selesa dan mengatasi masalah golongan muda ke kawasan bandar.
6. Sungguhpun kadar tabungan terus meningkat pada masa ini, namun kadar pelaburan masih tinggi
7. Banyak pihak yang agar pemaju perumahan menyediakan kemudahan sempurna kepada para pembeli rumah.
8. Perancangan bagi memodenkan masyarakat bandar harus kira langkah penyusunan masyarakat setinggan.
9. Jabatan Perikanan menggalakkan pembangunan ikan air tawar menerusi penternakan ikan sangkar.


PILIHAN JAWAPAN:


sumber,    asing,   mereka,   kecil,    negara,   yang,   menyarankan,     di dalam,    penjanaan,    Proses,    punca,    mengambil,         semula,   yang,        penghijrahan,   petempatan,     jasa     , tarif

No comments:

Post a Comment