Tuesday, October 8, 2013

Koleksi Soalan Novel Percubaan SPM Bahasa Melayu 2013

Soalan Novel Percubaan BM Negeri-Negeri Lain
SBP
(a) Unsur saspens dalam sesebuah novel dikemukakan oleh pengarang untuk menimbulkan minat dalam diri pembaca agar menyudahkan pembacaan mereka.
Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan dua peristiwa yang menunjukkan unsur saspens dalam novel tersebut. [7 markah]

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu perwatakan watak sampingan yang dipaparkan dalam setiap novel tersebut.  [8 markah]

MRSM
(a) Huraikan dua persoalan kasih sayang yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari. [7 markah]

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan satu peristiwa yang menggambarkan teknik imbas kembali yang terdapat dalam setiap novel. [8 markah]

KEDAH
a)    Watak sampingan turut memainkan peranan penting bagi menghidupkan jalan cerita dalam sesebuah novel. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan nilai kerjasama pada watak sampingan dengan memberikan contoh peristiwa yang dapat menggambarkan nilai tersebut (7m)

b)   Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan latar masyarakat yang dikemukakan oleh pengarang. (8m)

TERENGGANU
(a) Bahagian peleraian yang menarik dalam sesebuah .novel memberi kepuasan kepada pembaca.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa menarik pada bahagian peleraian novel tersebut. [7 markah]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang prihatin dalam setiap novel. [8 markah]

PULAU PINANG
(a) Banyak peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel menggambarkan persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua contoh yang menggambarkan persoalan pengorbanan dalam kehidupan.  [7 markah]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan satu latar masyarakat yang terdapat dalam novel-novel tersebut. [8 markah]

SELANGOR
(a) Selain isu utama, setiap pengarang juga mengutarakan beberapa persoalan dalam karya mereka.
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua persoalan yang dikemukakan oleh pengarang dalam novel berkenaan. [7 markah]

(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, huraikan kepentingan watak sampingan dalam setiap novel tersebut.  [8 markah]

JOHOR
(a)Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa yang menggembirakan dalam novel tersebut [7 markah]
(b)Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam setiap novel tersebut? [8 markah]

N9
(a) Berbagai-bagai peristiwa negatif yang boleh dijadikan teladan dipaparkan dalam sesebuah novel.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa negatif yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan kita.  [7 markah]

(b) Watak sampingan berperanan membantu watak utama dalam sesebuah novel. Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan perwatakan satu watak sampingan dalam setiap novel.  [8markah]


No comments:

Post a Comment