Sunday, October 20, 2013

Tajuk 3 Karangan Umum Percubaan Negeri-Negeri 2013

Tajuk 3 Karangan Umum Negeri-Negeri Lain

Johor
Barangan buatan tempatan seperti makanan, pakaian dan perkakas rumah menjadi pilihan rakyat Malaysia.
Tulis sebuah rencana tentang keistimewaan barangan buatan tempatan kepada pengguna.

Kedah
Siswazah pada hari ini kurang berminat menceburkan diri dalam bidang pertanian. Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil inisiatif untuk menarik minat para siswazah menceburkan diri dalam bidang tersebut.
Huraikan peranan pihak-pihak berkenaan

Kelantan *
Malaysia berpotensi menjadi destinasi pelancongan utama di dunia.
Bincangkan sumbangan sektor pelancongan kepada negara Malaysia
Melaka
Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara.
Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat.

MRSM
Guru memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi berilmu.
Ulaskan pernyataan tersebut.

Negeri Sembilan*
Sebagai seorang pegawai di Jabatan Penerangan Daerah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah kepada warga sekolah di daerah anda.Tajuk ceramah itu ialah “Semangat Kejiranan Pemangkin Rakyat Sejahtera.”
Tulis ceramah anda itu selengkapnya.

Pahang
Pertanian ialah perniagaan. Bidang ini boleh mendatangkan keuntungan yang lumayan kepada mereka yang berbudi kepada tanah.
Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk menarik minat golongan siswazah terlibat aktif dalam sektor pertanian

Perak
Kerajaan mewajibkan Dasar 1 Murid 1 Sukan di setiap sekolah.
Tulis rencana tentang manfaat dasar tersebut kepada negara

Pulau Pinang
Makanan segera dan makanan ringan seperti burger, mi segera dan kentang goreng telah menjadi pilihan masyarakat sekarang.
Ulaskan pernyataan tersebut.

SBP
Anda ingin menyertai pertandingan menulis esei bersempena dengan Sambutan Hari Polis di tempat anda. Tajuk yang anda pilih ialah “Membanteras Jenayah Tanggungjawab Bersama”.
Tulis esei anda selengkapnya.

Selangor
Kes jenayah kejam yang melibatkan kanak-kanak semakin menjadi-jadi di negara kita. Fenomena ini telah mencetuskan api kemarahan anggota masyarakat. Bagi mereka, kes-kes ini berlaku kerana kerakusan penjenayah dan kelalaian ibu bapa.
Sebagai anggota masyarakat yang prihatin, berikan ulasan anda tentang fenomena ini.

Terengganu
Gejala rasuah dalam masyarakat boleh membawa banyak kesan negatif seperti menafikan hak rakyat serta menjejaskan imej negara.
Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani gejala ini.

No comments:

Post a Comment