Friday, September 30, 2011

Ulangkaji Akhir Kelas 3U - Tatabahasa


Salah
Betul
Asap-asap(tidak boleh dikira)
Semua rakyat Malaysia
Asap
Rakyat Malaysia
Kerusi ini cantik. Ianya diperbuat
Kerusi ini
Kau cari  / ku catat
Kaucari / kucatat
Beliaulah penjenyah
Dialah
Mereka-mereka
Mereka

No comments:

Post a Comment