Thursday, May 5, 2011

Teknik Plot Novel Merdeka! Merdeka!

Teknik Penceritaan / Teknik Plot

Novel yang saya kaji ialah novel Merdeka, Merdeka. Teknik plot yang digunakan oleh pengarang ialah teknik imbas kembali. Contohnya Kudin teringat bagaimana cita-citanya untuk menjadi seorang pelajar tidak tercapai kerana zaman pendudukan Jepun. Kudin juga teringat tarikh Persatuan Pahlawan Kemerdekaan dihidupkan semula kira-kira sebulan lepas.

Selain itu, pengarang juga menggunakan teknik imbas muka. Contohnya, Kudin membayangkan jika musuh dapat menguasai jambatan dan mematahkan pertahanan serta memusnahkan kubu-kubu, bererti Kampung Teras Jernang akan jatuh ke tangan pengganas.

Teknik pemerian, contohnya pengarang mengisahkan latar masyarakat di Kampung Teras Jernang iaitu sentiasa diancam oleh pengganas, pekerjaan penduduk Kampung Teras Jernang seperti penoreh getah, pesawah dan mengawal kampung menurut giliran.

No comments:

Post a Comment