Tuesday, August 16, 2011

JAWAPAN M/S 17-23

11. PENGIMBUHAN

1B 2C 3A 4B 5A 6B 7D 8D 9B 10A

TUGASAN EKSTRA
1.membakar
2.bertentangan
3.dibuat
4.mengorbankan
5.diberhentikan

12.PENGGANDAAN

1B 2C 3A 4C 5D 6A 7C 8B 9C 10C

TUGASAN EKSTRA

1.bertalu-talu
2.Lelangit
3.bantu-membantu
4.kebiru-biruan
5.berdering-dering
6.riuh-rendah

13.PEMAJMUKAN

1.C 2A 3B 4B 5D 6C 7D 8D 9B 10C

TUGASAN EKSTRA
1. kerjasama
2. jejak langkah
3. cerdik pandai
4. setiausaha
5. putih telur
6. suka duka

14. KATA HAMPIR SAMA MAKNA

1C 2B 3A 4A 5D 6B 7A 8A

TUGASAN EKSTRA

1.menjerit
2.menyondol
3.terhumban
4.mersik
5.menebas

No comments:

Post a Comment