Tuesday, August 16, 2011

JAWAPAN M/S 23 -32

15. KATA BANYAK MAKNA

1C 2A 3B 4B 5C 6A 7A 8D

TUGASAN EKSTRA

1.roboh
2.kisaran
3.menjawab
4.melihat
5.pelik

16. HUKUM DM

1A 2B 3C 4D 5C 6C 7D 8A 9B 10C

TUGASAN EKSTRA

1.temu duga
2. bas persiaran
3. karangan contoh
4. merah muda
5. sos cili

17. FRASA NAMA

1A 2B 3C 4A 5D 6C 7C 8D 9D 10C

TUGASAN EKSTRA

1.Penggunaan telefon bimbit
2. para pekerja
3.ikan air tawar
4.Semua tetamu
5. segerombolan pendatang tanpa izin

18.FRASA SENDI NAMA

1A 2D 3B 4A 5C 6B 7B 8C 9D 10D

TUGASAN EKSTRA

1. kepada atlit
2. kepada ibu
3. dengan dia
4. oleh pengunjung
5. kepada beliau

19. FRASA ADJEKTIF

1A 2D 3D 4C 5D 6C 7D 8C 9A 10C 11C 12D

TUGASAN EKSTRA

1.sungguh selesa
2.amat cantik
3.masih baharu
4.paling besar
5.amat pantas


20.FRASA KERJA

1B 2C 3D 4A 5D 6C 7C 8B 9B 10B

TUGASAN EKSTRA

1. memanjat dinding
2. kami selesaikan
3. menyorok gula
4. pihak kastam
5. oleh Azman


No comments:

Post a Comment