Thursday, November 29, 2012

Latihan 14: 29.11.12

Pilih istilah yang paling sesuai
 1. Penduduk Malaysia tediri daripada berbagai / pelbagai kaum dengan latar / rupa belakang kebudayaan dan agama yang berlainan
 2. Rakyat Malaysia amat serasi / istimewa jika dibandingkan dengan negara-negara lain kerana perjuangan / pengorbanan mereka ke arah kemerdekaan telah berjaya dilakukan tanpa pertumpahan darah
 3. 'Tangan yang mengayun / membuai buaian dapat menggoncang dunia,' demikianlah sinonimnya kuasa yang ada pada golongan kaum Hawa / Adam
 4. Filem dan program televisyen memilkul tanggungjawab yang besar sebagai wacana / wahana pembudayaan nasional pada era / abad kemuncak teknologi komunikasi abad ini.
 5. Belanja / Belanjawan 2003 dibentangkan / dicanangkan di Parlimen pada 20 September, sebulan lebih awal daripada yang biasa dilakukan
 6. Malaysia yang terbentuk / terwujud pada tahun 1963 mempunyai susur arah / galur sejarah yang panjang
 7. 'Harimau mati meninggalkan tulang / belang', manusia mati meninggalkan nama'. Begitulah kehebatan raja di rimba yang diabadikan dalam pepatih / pepatah Melayu
 8. Dewan Bahasa dan Pustaka dilahirkan / ditubuhkan pada 22 Jun 1956 sebagai jabatan / pertubuhan dalam Kementerian Pelajaran
 9. Manusia telah menempoh / menempuh beberapa revolusi dalam jangka hayatnya / masanya, iatiu bermula daripada revolusi pertanian dan diikuti oleh revolusi perindustrian
 10. Kemunculan pelbagai bahan bacaan dalam kedai / pasaran adalah baik bagi membantu perkembangan industri terbitan / penerbitan di Malaysia
 11. Usaha menjamin keamanan dunia selalu terjejas / terhapus kerana kuasa utama / veto telah disalahgunakan oleh lima buah negara yang menjadi anggota tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
 12. Di kota-kota besar, kebanyakan jiran sebelah-menyebelah sering / saling tidak mengenal
 13. Pertumbuhan ekonomi yang pesat / kesat mejadi idaman setiap negara, namun nadi penggeraknya ialah kidal / modal dan teknologi yangmasih kekurangan di negara-negara dunia ketiga
 14. Dengan adanya pelabur asing / cergas, Malaysia mampu memiliki teknologi moden dan melahirkan tenaga profesyen / profesional
 15. Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat / berwibawa memerlukan tentera untuk mempertahankan kedaulatan kawasannya / wilayahnya
 16. Tidak ada gunaknya kita membuang wang dengan sia-sia / sisa-sisa hanya untuk melepaskan kegetahan/ ketagihan merokok, sedangkan kita sudah mengetahui bahaya merokok
 17. Pemuda harapan / tiang bangsa, pemudi tiang / harapan negara, begitulah pentingnya golongan muda dalam sesebuah negara
 18. Kempen merupakan segala bentuk tindakan, usaha dan kegiatan yang dirancang untuk mempengaruhi pendapat am / umum bagi menyokong atau menentang sesuatu langkah atau dasar yang telah, sedang atau akan dilaksanakan oleh sebelah / sesuatu pihak
 19. Jenayah kolar putih / biru didefinisikan sebagai jenayah halus tanpa kekerasan yang dilakukan oleh gulungan / golongan profesional dan berpendidikan tinggi
 20. Kerajaan telah mengisytiharkan / menguatkuasakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi / rasmi negara ini disusuli dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua


No comments:

Post a Comment