Thursday, November 15, 2012

Latihan 4: 15.11.12

Bina Ayat
1. hijau, menghijau, menghijaukan, kehijauan
2. dendang, mendendangkan, dendangan
3. tenun, menenun, tenunan, penenuan
4. makan, makanan, pemakanan, memakan, termakan
5. hasil, menghasilkan, terhasil
6. mohon, memohon, permohonan
7. kunjung, mengunjungi, kunjungan, dikunjungi
8. duduk, kedudukan, menduduki, penduduk, pendudukan
9. giat, kegiatan, bergiat, menggiatkan
10. asuh, mengasuh, pengasuh, asuhan, diasuh

Setiap kata dibina satu ayat, jadi keseluruhannya anda perlu membina 40 ayat

No comments:

Post a Comment