Tuesday, July 28, 2009

IPT dan Influenza A H1N1

Nampaknya influenza A H1N1 makin merebak di Malaysia, satu demi satu pusat pengajian tinggi ditutup kerana jangkitan virus influenza A H1N1, sebenarnya, daripada mana atau di mana pelajar-pelajar ini dijangkiti virus selesema ini? Penutupan IPT dan kuarantin nampaknya tidak berjaya mencegah penularan virus ini. Langkah yang lebih drastik dan berkesan perlu dilaksanakan sebelum penularannya tidak dapat dikawal. Membenarkan pelajar-pelajar balik ke rumah dan menjalankan kuarantin sendiri nampaknya perlu dikaji semula.

Mereka yang perlu dikuarantin perlu mematuhi segala tatacara kuarantin agar sama-sama mencegah virus ini daripada merebak di luar kawalan. Sudah berlaku 3 kes kematian kalau pun bukan secara langsung 3 kematian ini diakibatkan oleh virus influenza A tetapi, lambat-laun virus ini akan menjadi punca kematian pesakit. Jadi, kerjasama erat dan rasa tanggungjawab perlu disemai agar

No comments:

Post a Comment