Tuesday, July 14, 2009

Prinsip Pengajaran Penulisan

National Council of Teachers of English (NCTE) telah menggariskan 10 prinsip amalan pengajaran penulisan yang efektif iaitu:

  1. Semua orang mempunyai kemampuan untuk menulis, penulisan boleh diajar dan guru boleh mengajar pelajar menjadi penulis yang lebih baik.
  2. Kita belajar menulis dengan penulisan
  3. Menulis merupakan satu proses
  4. Menulis merupakan alat pemikiran
  5. Menulis mempunyai pelbagai tujuan
  6. Hasil dan teks yang diedit adalah penting kepada pembaca dan begitu juga kepada penulis
  7. Penulisan dan pembacaan adalah berhubung kait
  8. Penulisan mempunyai perhubungan yang kompleks dengan pertuturan
  9. Amalan literasi adalah tertanam dalam perhubungan sosial yang kompleks
  10. Berkarya berlaku dalam pelbagai bentuk modus dan teknologi
Bacaan lanjut: layari : NCTE

No comments:

Post a Comment