Monday, December 3, 2012

Latihan 16: Karangan Berpandu 1 : 3.12.12


 Lihat carta di bawah dengan teliti dan huraikan tentang kepentingan industri kraf tangan di Malaysia. Panjang huraian anda hendaklah antara 200-250 patah perkataan


No comments:

Post a Comment