Friday, December 21, 2012

Latihan 30: Pengukuhan Tatabhasa 21.12.12

A. Kenal pasti perkataan yang perlu dibubuh apitan peN-...-an
 1. Semua motosikal dikehendaki berhenti untuk periksa polis
 2. Upacara rasmi sukan itu dilakukan oleh Timbalan Perdana Menteri
 3. Ambil lemak yang berlebihan membahayakan kesihatan
 4. Kerja-kerja dalam sungai itu akan bermula pada minggu hadapan
 5. Peminat boling kecewa dengan capai pasukan boling negara
 6. Hijrah golongan profesional ke luar negara membimbangkan kerajaan
 7. Mesin baharu itu mempercepat proses bungkus barang-barang itu
 8. Peranan guru amat penting dalam bentuk sahsiah para pelajar
B. Bubuh apitan pe-...-an atau peR-...-an pada perkataan berikut, kemudian isikan ke dalam tempat kosong

niaga     gunung   kahwin     karang    dalam    kembang    tubuh    tumbuh    periksa    tempat

 1.  Kawasan ________negeri Sarawak didiami oleh orang Penan
 2. __________sektor pertanian di Malaysia amat pesat
 3. Majlis______Zuraida akan diadakan pada hujung minggu ini
 4. Dalam _____hujung tahun, adik gagal dalam mata pelajaran Sains
 5. Malaysia dijangka mencatatkan_____ekonomi yang baik pada tahun hadapan
 6. Di_____rumahnya ada banyak pokok betik
 7. Dia menyertai_____sukarela untuk membantu mangsa peperangan
 8. Kawasan_____letaknya di bahagian timur negara itu
 9. Mereka mendirikan_____di pinggir hutan itu
 10. Encik Ishak menjalankan _____import dan eksport

No comments:

Post a Comment