Thursday, December 6, 2012

Latihan 19: Karangan Berpandu 2: 6.12.12

Lihat carta di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Panjang huraian anda hendaklah antara 200-250 patah perkataan.


No comments:

Post a Comment