Wednesday, December 5, 2012

Latihan 18: 5.12.12 Karangan Perbincangan

Tajuk: Masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Usaha untuk memperkukuh perpaduan kaum di negara perlu dilakukan agar dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Bincangkan


Pendahuluan
-perpaduan negara amat penting kerana masyarakat yang bersatu padu adalah untuk penting memperkukuh kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan eknonomi yang berterusan.
-titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat termasuk cabaran untuk memperkukuh hubungan antara kaum di Malaysia
-pelbagai usaha -memperkasa perpaduan kaum agar perpaduan di Malaysia terus subur dan mewangi sepanjang zaman.

Isi 1:
Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, PM ke-5, langkah yang bertepatan degnan suasana dan cita rasa rakyat Malaysia menempuh arus globalisasi
Konsep 1 Malaysia membawa aspirasi -memperkukuh hubungan kaum-menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak -Rukun Negara
Rakyat perlu memahami dan mengamalkan segala tindakan  yang mengutamakan kepentingan negara

Isi 2:
peranan ibu bapa -menjelaskan senario masyarakat majmuk di Malaysia- susur galur sejarah bangsa Malaysia kepada anak-anak
ibu bapa bercerita tentang tokoh-tokoh berbilang kaum memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama

Isi 3: Peranan Media Massa

Isi 4: Amalan Rumah Terbuka

Isi 5: Peranan Masyarakat

Isi 6: Peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional  (JPNIN)


No comments:

Post a Comment