Friday, December 7, 2012

Latihan 20: Karangan Berpandu 7.12.12

Lihat carta di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara memanfaatkan masa lapang. Panjang huraian antara 200-250 patah perkataan


No comments:

Post a Comment