Tuesday, December 25, 2012

Jawapan Latihan 2 dan Latihan 3Bahagian A: Imbuhan : Pilih kata yang paling SESUAI
Industri pembalakan _____(1) salah satu industri yang paling awal__ (2)___ di negara ini. Malah, industri ini pernah juga___ (3)___  sejumlah besar ___(4)__kepada negara suatu ketika dulu. Sejak belakangan ini, dianggarkan bahawa hasil eksport daripada industri tersebut saja __(5)___ angka purata RM 13 juta setahun
            Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa industri ini mempunyai ciri semla jadinya yang __(6)___ . Tidak seperti industri-industri lain, industri pembalakan banyak melibatkan alam ___(7)__ dan penduduk di sekitarnya. Sebarang __(8)___ dan __(9)__ dalam industri ini memberikan kesan yang besar kepada ___(10)__manuisa, haiwan, dan tumbuhan
1)      A.berupa  B. merupakan C. Merupai D. Terupa
2)      A. berusaha B. perusahaan  C. diusahakan D. mengusaha
3)      A.menyumbangkan B. penyumbang C. sumbangan D. disumbangkan
4)      A. pendapatan B. mendapat C. pendapat D. didapati
5)      A.tercapai B. pencapaian C. mencapai D. dicapai
6)      A. persendirian  B. tersendiri  C.sendirian D. menyendiri
7)      A.kitaran B.sekitar C. persekitaran D. mengitar
8)      A.perkembangan B. berkembang C. pengembangan D. mengembang
9)      A. bertingkat  B. peningkatan C. tingkatan D. meningkat
10)  A.hidupan B.penghidup C.kehidupan D.penghidupan

Komputer ___(1)___alat yang penting dalam ___(2)___manusia. Kini, penggunaannya semakin meluas bukan sahaja di negera-negara maju tetapi juga di negara-negara _(3)_
            Walaupun __(4)___komputer semakin meluas sekarang, namun kita masih __(5)__tenaga mahir untuk mengendalikan sistem komputer. Oleh sebab itu, kerajaan telah __(6)__pelajar-pelajar ke negara-negara Barat dan Jepun untuk __(7)__bidang pengkomputeran. Suatu hari nanti, pastinya kepakaran kita dalam __(8)__sistem komputer akan __(9)__dengan kepakaran tenaga asing dalam bidang __(10)___.

1.      A.jadian B. terjadi  C. menjadi D. dijadikan
2.      A. penghidupan  B. kehidupan C. hidupan D. menghidupkan
3.      A. bangunan  B. membangun C.pembangun D. pembangunan
4.      A. berguna B. menggunakan C. penggunaan D. pengguna
5.      A. mengurangkan B. terkurang C. kekurangan D. pengurangan
6.      A. hantaran B. berhantar C. menghantar D. penghantaran
7.      A. mendalamkan B. pendalaman C. mendalami D. kedalaman
8.      A. dikendalikan B. pengendalian C. mengendalikan D. kendalian
9.      A. setanding B. tandingan C. menandingi D. bertanding
10.  A. sebutan B. tersebut C. menyebut D. penyebut


Penggunaan kad kredit membuktikan bahawa teknologi makin canggih. Pelbagai jenis kad kredit dikhaskan dan syarat-syarat untuk ___(1)__nya dilonggarkan. Ciri-ciri istimewa kad kredit inilah yang menggalakkan masyarakat __(2)__untuk mendapatkannya. Oleh itu tidak menghairankan apabila ada _(3)__orang memilikinya secara berlebihan untuk menggambarkan __(4)__status masing-masing
Memiliki kad kredit yang banyak __(5)__dapat mengukuhkan kewangan pemiliknya juga. Sedangkan pada hakikatnya, pemilikan tersebut __(6)__hutang pemiliknya. Selain itu, penyalahgunaan kad kredit dapat __(7)__pemiliknya. Namun demikian, usaha membanteras __(8)__kad kredit sukar untuk dipraktikkan. Dalam pada itu, kita tetap __(9)___kad kredit ada keistimewaannya tetapi keselesaannya belum __(10)_
1.      A. memiliki B.pemilik C.dimiliki D. pemilikan
2.      A.perlumbaan B. pelumba C. berlumba-lumba D. memperlumbakan
3.      A.sestengah B. setengah C. diketengahkan D. mengetengahkan
4.      A. meninggi B. peninggian C. meninggikan D. ketinggian
5.      A. dianggap B. beranggapan C. anggapan D. menganggap
6.      A.bertambah B. menambah C. penambah D. tambahan
7.      A.berugi B. merugi C. kerugian D. merugikan
8.      A. menyeleweng B. penyeleweng C.penyelewengan D. menyelewengkan
9.      A.keakuan B. mengakui C. pengakuan D. diakui
10.  A. penjamin B. jaminan C. menjamin D. terjaminKelas 4Sc4,

Cikgu ingin meminta maaf kerana tidak dapat mengepos latihan 3 semalam. Cikgu tengah sibuk memindahkan barangan cikgu ke rumah baharu, di situ tiada talian internet lagi.

Bahagian B:
1.      Zaki ____________ayahnya sebuah komputer atas kejayaannya dalam peperiksaan PMR (dihadiahi, menghadiahi, dihadiahkan, menghadiahkan).
2.      Konsep gotong royong telah menjadi ___________masyarakat kampung sejak turun-temurun lagi (beramal, diamalkan, pengamal, amalan)
3.      Pelbagai perkara _____________dalam persidangan ketua-ketua kerajaan ASEAN baru-baru ini.(didebat, diperdebatkan, berdebat,perdebatan)
4.      Penduduk Kampung Selasih berharap agar permohonan mereka  untuk membina jambatan baharu _____________oleh pihak pejabat daerah(timbangan, pertimbangan, dipertimbangkan , mempertimbangkan)
5.      Jiran adalah orang-orang yang tinggal __________dengan rumah kita (berhampiran, menghampiri, menghampirkan, dihampiri)
6.      “Terima kasih kepada mereka yang telah ___________saya dengan adik saya”, kata pemuda itu dalam rancangan Jejak Kasih(bertemu, menemukan,, pertemuan, menemui)
7.      Pertumbuhan ekonomi menyebabkan peluang pekerjaan dapat diwujudkan untuk  ________masalah pengangguran(berkurang, pengurangan, mengurangi, mengurangkan)
8.      Noraini selalu ke rumah Lucy untuk ______________pelajaran mereka(berbincang, perbincangan, dibincangkan, membincangkan)
9.      Saya _______agar cita-cita kamu untuk menjadi juruterbang akan terlaksana jua.(berharap, mengharapkan, diharapkan, harapan)
10.  Rumah-rumah di kawasan yang rendah itu telah ____________banjir besar dua hari lepas(menenggelamkan, tenggelamkan, ditenggelamkan, ditenggelami)
11.  Hang Tuah adalah pahlawan Melayu yang _____________(berbilang, membilang, bilangan, terbilang)
12.  Setiap manusia harus mempunyai _____________hidup(pendirian, berpendirian, mendirikan, sendirian)
13.  Ubat tradisional ini telah _____________kepada beribu-ribu orang(mencuba, mencubakan, dicubakan, percubaan)
14.  Kami langsung tidak _____________suruhan beliau sebaliknya menurut saja(berbantah, membantah, bantahan, pembantah)
15.  Saya telah diajar oleh ibu bapa saya supaya tidak ___________sesiapa(berbohong, pembohongan, membohongi, pembohong)
16.  ____________dari Bandar raya Kuala Lumpur ke Seremban, Negeri Sembilan memakan masa selama dua jam(berjalan, menjalankan, perjalanan, pejalan)
17.  Janganlah bimbang. Pandai-pandailah saya ___________kemarahannya nanti(meredakan, mereda, keredaan, bereda)
18.  Belum pun sampai akhir bulan, gaji Kamarudin sudah__________(dikeringkan, mengeringkan, kekeringan, pengeringan)
19.  Kita harus____________apa-apa yang disuruh oleh Tuhan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang(pekerjaan, mengerjakan, bekerja, dikerjakan)
20.  Anjing_____________digunakan oleh anggota polis untuk menangkap penjenayah itu(berkesan, pengesan, mengesan, keberkesanan)
21.  Penduduk kampong bergotong-royong _____________telaga itu(mendalami, mendalamkan, pedalaman, kedalaman)
22.  Sudah sebulan Kamarul tidak_____________khabar berita kepada kami di kampung(berkirim, mengirim, pengirim, mengirimkan)
23.  Pelancong itu telah_____________ke seluruh dunia (menjelajah, menjelajahi, dijelajah, penjelajah)
24.  __________________jawatan setiausaha persatuan itu berkuat kuasa pada minggu hadapan(meletak, meletakkan, terletak, peletakan)
25.  Kakak saya dapat menaip dengan ______________40 patah kata seminit(memantaskan, kepantasan, terpantas, sepantasnya)
26.  Air matanya__sewaktu melihat jenazah isteri dan anaknya(aliran, pengaliran, mengalir, dialirkan)
27.  Dengan tergagap-gagap, Ah Meng menjawab __ayahnya(pertanyaan, bertanya, menanyakan, menanyai)
28.  Penglihatannya ______________sebagai akibat hujan lebat ketika memandu di jalan itu(mengganggu, pengganggu, terganggu, diganggu)
29.  Ibu mengemas kertas-kertas yang_____________di atas lantai(taburan, menaburi, bertaburan, menabur)
30.  Beliau akan __________jawatan presiden itu kepada ahli baru yang berkebolehan(lepasan, berlepas, selepas, melepaskan)
31.  Agar-agar itu akan ____________apabila disejukkan selama dua jam(berkeras, mengeras, mengerasi, kekerasan)
32.  Pokok mangga yang ditanam di belakang rumah itu sudah______________(membunga, berbunga, berbunga-bungaan, membungai)
33.  Kemerosotan ekonomi negara hari ini telah __pendapatan sesetengah syarikat(menyusutkan, susutan, menyusuti, penyusutan)
34.  Peristiwa ngeri itu masih _____________di ruang fikirannya(pembayang, membayangi, terbayang, bayangan)
35.  Azli meminta _____________daripada gurunya untuk keluar dari bilik darjah(membenarkan, dibenarkan, sebenarnya, kebenaran)
36.  Baju-baju yang kotor itu dimasukkan ke dalam mesin_______________(mencuci, cucian, pencuci, mencucikan)
37.  Krishan _______________baldi di bawah paip air di tepi jalan itu(penadah, menadah, menadahkan , tadahan)
38.  Dia_____________untuk membuka rahsia itu setelah ditipu oleh rakannya(terdorong, dorongan, mendorong, pendorong)
39.  Tukang masak itu pandai_______________masakan untuk hidangan sehari-hari(keragaman, meragam, seragam, meragamkan)
40.  “Sekiranya tiada apa-apa _____________, kita akan membincangkan perkara yang seterusnya pula. “ kata Pengerusi Majlis(berbantah, memperbantahkan, bantahan, dibantah)
41.  Kerajaan akan_______________Sungai Gombak untuk mencegah banjir(pedalaman, dalaman, memperdalam, pendalaman)
42.  Kementerian Kesihatan akan mempergiat kempen_______________Hidup sihat dalam kalangan warga kota(beramal, pengamal, mengamalkan, amalan)
43.  Bahasawan itu menjalankan ______________tentang penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Orang Asli(kajian, pengkaji, mengkaji, dikaji)
44.  Kampung Triang _________________sebagai kampung yang terbersih dalam pertandingan itu(pilihan, pemilihan, memilih, terpilih)
45.  Kegembiraan Beng Heng tidak tergambarkan apabila ia ____________hadiah utama dalam peraduan itu(kemenangan, pemenang, memenangi, memenangkan)
46.  Rancangan ekonomi itu bertujuan________________taraf hidup rakyat(ditingkatkan, meningkatkan, bertingkat, peningkatan)
47.  Masalah kekurangan air di daerah ini masih tidak teratasi oleh pihak yang ______________(berkuasa, menguasai, penguasa, dikuasai)
48.  Sharifah meminta maaf kepada kedua-dua ibu bapanya atas________________nya itu(buatan, berbuat, perbuatan, membuat)
49.  Beberapa orang karyawan diundang dalam forum tersebut untuk ______________masa depan industri perfileman(berbincang, pembincang, membincangkan, perbincangan)
50.  Encik Ibrahim _____________azamnya untuk mengembangkan seni teater tanah air(sekuat, kekuatan, memperkuat, terkuat)

No comments:

Post a Comment