Tuesday, December 4, 2012

Latihan 17: karangan 2 : 4.12.12

Tajuk: Sahabat pena anda di luar negara mendapat tahu bahawa perpaduan dalam hubungan rakyat Malaysia sangat kukuh. Dia mengetahui implikasi perpaduan kepada rakyat dan negara. Anda ingin menjawab persoalannya melalui sepucuk surat. Tulis surat tersebut selengkapnya.

Rangka Karngan
Pendahuluan: alamt penulis, tarikh surat ditulis- kata penghadapan

Isi 1: rakyat sentiasa berasa selamat dan bebas bergerak - segala urusan kehidupan harian dilaksanakan dengan licin dan lancar - rakyat bebas menjalankan perniagaan, perusahaan dan bekerja - memacu ekonomi negara.

Isi 2: hubungan mesra antara ahli keluarga dan semangat muhibah terjalin. mewujudkan keharmonian -mengukuhkan institusi kekeluargaan- menghormati adat dan kepercayaan kaum lain - amalan berkunjung ke rumah terbuka

Isi 3: negara dapat ditadbir dengan baik- pemimpin pelbagai kaum mewujudkan perasaan perkongsian -menghasilkan budaya dan etika kerja yang baik - politik stabil - menjadi contoh terbaik kepada rakyat

Isi 4: pelbagai adat dan budaya dapat dipelajari - mempelajari pelbagai warisan, budaya, dan adat resam kaum lain - berbangga untuk diperkenalkan kepada masyarakat luar

Isi 5: semangat patriotik - perpaduan membuahkan semangat patriotik yang tinggi dalam kalangan rakyat berbilang kaum - sepakat dengan pihak pemerintah dalam menentukan arah tuju negara - negara lebih kukuh dan ancaman dapat ditangkis

penutup: berharap agar sahabat berpuas hati - mengucapkan salam mesra

No comments:

Post a Comment